ZDG behaalt maar liefst vier ISO certificeringen

Houten, juni 2021 – Bij ZDG streven wij er naar om de ketenpartner bij uitstek te zijn voor iedereen die te maken kan krijgen met het ‘levenseinde’. Door de toenemende verwachtingen omtrent veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit vonden wij het noodzakelijk onze systemen en ons beleid extern te laten auditeren. Met gepaste trots kunnen wij melden dat wij afgelopen april de audits voor de volgende normeringen succesvol hebben doorlopen:

  • ISO 9001: Kwaliteitsmanagementsystemen;
  • ISO 14001: Milieumanagementsystemen;
  • ISO 27001: Managementsystemen voor informatiebeveiliging;
  • NEN 7510: Informatiebeveiliging in de zorg.

Het besluit om onze systemen en beveiliging volgens deze normeringen in te voeren is voor ZDG een strategische beslissing geweest. Deze normeringen dragen bij aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie en gelijktijdig een goede basis biedt voor duurzame ontwikkelinitiatieven. De certificeringen helpen om risico’s te verkleinen en incidenten te voorkomen. Hierdoor beschermen we niet alleen de reputatie van onze organisatie, maar ook die van u en onze directe ketenpartners.

Bevestiging

Met de ISO certificering kunnen wij als ZDG laten zien dat we voorop lopen, maar het is vooral een bevestiging dat we op de goede weg zitten. “In feite hebben we hiermee extern getoetst of we het inderdaad zo goed doen als we zelf al dachten.” zegt Algemeen Directeur Danny van Rosmalen.

Hoewel ISO-certificeringen of soortgelijke certificeringen niet verplicht zijn, vinden wij het belangrijk om ons op regelmatige basis te laten toetsen. Hiermee kunnen wij onze klanten laten zien continu aandacht te geven aan vertrouwelijkheid, duurzaamheid en kwaliteit.

Overnames

Naast de bestaande werkmaatschappijen is de volgende stap om ook de reeds overgenomen Post Mortem en De Helpende Hand volledig gecertificeerd te krijgen. Doordat de overname in maart werd afgerond, zijn deze bedrijven niet meegenomen in de audits. Wel zijn beide bedrijven reeds ISO 9001 gecertificeerd en De Helpende Hand heeft daarnaast ook NEN 4400-1, een norm met eisen omtrent uitzendbureaus, payrollbedrijven en onderaannemers als het gaat om onder meer omzetbelasting, loonheffingen en werknemersdossiers.