Op 14 en 15 juni jl. heeft TÜV Nederland een controle-audit uitgevoerd bij Cura Mortu Orum mortuariabeheer b.v., Post Mortem Facilities en Mortuarium Schiphol b.v.

Het waren twee intensieve dagen, waarop we veel van ons mooie werk hebben mogen laten zien, in relatie tot kwaliteit en een streven naar verbetering. Tijdens deze dagen heeft de auditor kunnen zien hoe onze medewerkers met hart en ziel hun werk doen.

We zijn blij dat het certificaat wordt gecontinueerd tot medio 2017. In 2017 vindt hercertificering plaats voor de nieuwe norm NEN-EN-ISO 9001:2015, waarvoor de eerste stappen al zijn gezet.

Op deze plaats past een hartelijk en welgemeend ‘dank jullie wel’ aan alle medewerkers.