Op 1 maart 2019 heeft Docendo Opleidingen in een feestelijke setting de overname van Het Moment – opleiding voor zingeving en rituelen in Nederland, officieel gemaakt. Ton Overtoom en Hermien Embsen van Het Moment en Danny van Rosmalen namens Zorg Diensten Groep, waar Docendo Opleidingen onderdeel van is, ondertekenden de overdrachtspapieren.

Identiteit Het Moment

Het Moment zal een apart onderdeel binnen Docendo Opleidingen worden. Omdat Zorg Diensten Groep en Docendo Opleidingen grote waarde hechten aan de identiteit van Het Moment zal het kenmerkende karakter en de inhoud van de opleiding behouden worden. Wel wordt er binnenkort een nieuwe website en huisstijl gelanceerd.

In het volste vertrouwen dat de activiteiten van Het Moment op de juiste plek zijn bij Docendo hebben Ton en Hermien deze stap genomen. In de komende jaren zullen ze stapsgewijs het stokje overdragen aan Docendo Opleidingen. Voorlopig blijven zij nog nauw verbonden met de opleiding.

Start eerste groep Ritueelbegeleiding

Voor de huidige groepen studenten van Het Moment heeft dit geen consequenties. Zij vervolgen hun opleiding zoals afgesproken en gepland.
De eerste groep Ritueelbegeleiding die onder de hoed van Docendo Opleidingen begint, start in september 2019 in Geldermalsen.

Ook de betrokken trainers van Het Moment worden van harte welkom geheten bij de groep van trainers en docenten van Docendo Opleidingen. Na de zomervakantie zullen we iedereen uitnodigen om kennis met elkaar te maken.

Compleet aanbod

Met het bundelen van onze krachten én expertise bieden we een compleet aanbod, waarin uitvaartzorg en ritueelbegeleiding elkaar aanvullen. Ritueelbegeleiding versterkt de uitvaart en ondersteunt de uitvaartverzorger. In feite zijn deze disciplines nauw verbonden. De beide opleidingen blijven naast elkaar bestaan als twee kanten van dezelfde medaille. Vanuit één organisatie kan de professional zich vanaf september 2019 nog breder scholen.