Funeral Assist Zuid-Holland B.V. en Funeral Assist Midden Nederland B.V. overgenomen door ZDG

ZDG neemt per 1 juni 2022 Funeral Assist Zuid-Holland B.V. en Funeral Assist Midden Nederland B.V. over van de Straver Groep. Beide bedrijven zullen onder de eigen naam blijven werken.

De basis van de overname lag in gesprekken over eventuele samenwerkingen tussen de genoemde Funeral Assist bedrijven en ZDG. Beide partijen zagen grote kansen om samen te werken om dienstverlening verder te verbeteren en voor continuïteit voor klanten en medewerkers te zorgen. Deze gesprekken leidden tot gezamenlijke interesse in de overname.

“In 2018 zijn we met Funeral Assist een nieuwe weg ingeslagen door een breed scala aan facilitaire diensten aan te bieden vanuit één loket. In het kader van samenwerken zijn wij in gesprek geraakt met ZDG. Waar de gesprekken in basis startten over samenwerken, vormden deze in de loop van het traject om naar een uitgesproken interesse in overname.” aldus Patrik Straver van de Straver Groep.

Mogelijkheden voor innovatie

Danny van Rosmalen, Algemeen Directeur van ZDG vult aan: “ZDG probeert innovatie in de markt te stimuleren. Ideeën voor innovaties kunnen sneller en beter gerealiseerd worden wanneer kennis en kunde gebundeld worden. Juist door onze krachten te bundelen kunnen innovatieve projecten opgezet worden. Ook kunnen we zowel de kennis en expertise binnen ZDG als binnen de betreffende vestigingen van Funeral Assist uitgebreid worden. We gaan elkaar versterken en dit zal moeten zorgen voor meer toegevoegde waarde voor klant en medewerker.”

Synergie achter de schermen

Het voordeel van de overname is dat de back office veel efficiënter kan gaan werken. Door synergie te creëren tussen de onderdelen van ZDG en de betreffende vestigingen van Funeral Assist kunnen processen versneld worden en diensten sneller en kwalitatief beter worden aangeboden.

“Een overname is de beste vorm gebleken om synergie en samenwerking te bevorderen waarbij de beleving van de klant en medewerker centraal staat. De gecombineerde bedrijven, actief in Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht kunnen elkaar verder verstevigen, juist door van elkaar te leren en het goede van beide bedrijven te combineren.” vervolgt Danny van Rosmalen.

Samen naar een mooie toekomst

Patrik Straver gaat verder: “Om van elkaars sterke punten gebruik te kunnen maken zullen we samen met ZDG zorgen voor een soepele overname. We zullen verbonden blijven tijdens de overname om ervoor te zorgen dat er niks tussen wal en schip belandt.”

Beide Funeral Assist bedrijven zullen onder hun eigen naam blijven werken. Zowel voor het personeel als voor de klanten van beide Funeral Assist bedrijven zullen er weinig tot geen veranderingen merkbaar zijn. Mochten deze veranderingen er wel zijn dan zullen alle stakeholders betrokken worden.