Bas de Leng aangesteld als preventiemedewerkerIn mei 2018 heeft Bas de Leng het certificaat Preventiemedewerker behaald.
Volgens de nieuwe regelgeving moet ieder bedrijf ten minste 1 werknemer aanwijzen voor deze belangrijke taak. Bas de Leng is hiervoor benaderd en hij is bereid gevonden deze taak op zich te nemen.

Ondersteunen
Als preventiemedewerker gaat Bas de ZDG ondersteunen bij het realiseren van optimale arbeidsomstandigheden, samen met de OR en arbo-deskundigen de ZDG adviseren over Arbo maatregelen en ondersteunen bij het uitvoeren van deze maatregelen.
We zijn blij dat Bas de Leng zich op deze wijze voor de Zorg Diensten Groep en de dochterbedrijven gaat inzetten. We wensen hem veel succes.

Bas de Leng aangesteld als preventiemedewerker